Projektové dny 29. a 30. září

Na závěr září, konkrétně 29. a 30. září, si naše škola připravila projektové dny plné cestování, poznávání a společných zážitků. Stačí jen vyjmenovat místa – Plzeň, Praha, Tábor, České Budějovice, Hluboká nad Vltavou, či Písek…. v tomto článku shrneme vše podstatné, tak honem do čtení!

Byl den po svátku Svatého Václava a naši žáci se setkávali na určených místech – někdo u školy, někdo na vlakovém či autobusovém nádraží v Táboře. Všichni však měli jedno společné, a to si užít krásný podzimní den ve společnosti svých spolužáků. Největší skupina, šest tříd nižšího gymnázia a druhého stupně ZŠ, vyrazila do Techmanie v Plzni, kde žáci zažili interaktivní výstavu, 3D planetárium a vůbec se seznámili s fungováním fyziky, mechaniky a vesmíru. Sexta a 2. ročník naopak vyjeli za historií a kulturou do hlavního města a v Praze navštívili známá i méně známá místa Starého i Nového Města, nechyběl Josefov či Malá Strana (a taky trocha nákupů). Kvinta měla v plánu výstavu “Senzační realismus” předního českého hyperrealisty Teodora Pištěka, konanou v pobočce Alšovy Jihočeské Galerie v Hluboké nad Vltavou a následně i prohlídku sousedního zámku. To 3. ročník a septima se poučili o technice a provozu, když podnikli exkurzi do firmy Robert Bosch, spol. s r. o. v Českých Budějovicích. A naši nejmenší z 1.A a 2.A navštívili galerii 140, konkrétně výstavu “V ohni a plamenech”, o které jste četli v předchozím článku.

Druhý den byl o poznání klidnější a ne tolik výjezdový a už jsme obráželi především blízké okolí. Ano, 2. ročník a 3. ročník se sice vydali do Písku za prohlídkou města a na exkurzi do Křižíkovy elektrárny, což je mimochodem velmi zajímavé místo, ale třeba kvinta si naplánovala pochod klidnou krajinou okolo řeky z Plané nad Lužnicí do Tábora, sexta přírodovědnou procházku po Táboře spojenou s návštěvou výstavy Františka Bílka a prohlídkou augustiniánského kláštera na náměstí Mikuláše z Husi. Žáčci z 1.A a 2.A byli po celé dopoledne u táborských dobrovolných hasičů, kde jim byla předvedena technika a dokonce i praktické ukázky, děti si měli možnost vyzkoušet hašení s přístrojem a další “super věci”! Po návratu do školy je navštívil MUDr. Neškudla, který dětem povídal o světovém dni srdce, který právě ten den byl. Husitské muzeum v Táboře naopak obdivovali žáci ze sekundy, primy či kvarty, podzemní chodby a Kotnov pak navštívili žáci 6.A a 7.A.

Co říci závěrem? Bylo to prostě super!

Text: Mgr. Marek Švadlena

Foto: žáci a učitelé TABSG