Zářijový adaptační pobyt primy a 6.A v Březové

Na začátku školního roku byly naše nové třídy prima a 6.A na adaptačním pobytu v areálu Březová. Počasí nám tedy moc nepřálo, ale celý program jsme si i tak moc užili!

Když jsme konečně přijeli na místo, vyrazili jsme hned na průzkum okolí a objevovali celý areál. Po celé tři dny, co jsme tam byli, pro nás byly připraveny týmové a seznamovací hry, díky kterým jsme se více poznali. Byly to tři dny plné zábavy, nových zážitků a také docela náročných adrenalinových zážitků. Nejvíce mě zaujal lanový park s vysokými cestami a horolezecká stěna, na obou jsme překonávali velké výšky! Moc zajímavá byla i interaktivní strašidelná věž, přes kterou jsme museli projít, abychom se dostali do „Královské místnosti“. Nesmím zapomenout zmínit i večerní program, kdy jsme kromě společenských her a aktivit shlédli i nějaký ten film a nechyběla ani diskotéka! A z Březové jsme odjížděli nejen s bezvadnými zážitky, ale i s novými kamarády.

Text: Olena Began, prima

Foto: Mgr. Simona Domerg