Zahájení školního roku 2022/23

A je tu nový školní rok, speciální událost především pro prvňáčky a jejich rodiče. Plno emocí a nových zážitků…

My jsme letos zahájili “pouze” s třídami I. stupně z důvodů dokončování probíhající přestavby školy, vyšší ročníky mají totiž ředitelské volno a nastupují až 7. září. A jak je naším dobrým zvykem, fotografovali jsme a zaznamenali tak pro vás první okamžiky ve škole, vaše i naše první dojmy a na závěr i slavnostní pasování na prvňáčky.

Text: Mgr. Marek Švadlena

Foto: Ing. Radek Havlíček