Jarní škola mediálních studií

Dne 6. a 7. června 2022 se pod záštitou Katedry mediálních studií Metropolitní univerzity Praha konala akce s názvem Jarní škola mediálních studií pro třídy sexta a 2. ročník.

Po příjezdu na místo určení už nás čekala pracovnice zmíněné katedry, se kterou jsme celý program připravovali. Nejprve proběhla přednáška o novinářské práci v demokratické společnosti, médiích v ČR, mediálním systému (médiích veřejné služby), základních etických a profesních pravidlech, zpravodajských žánrech a dalších žurnalistických žánrech s vyučujícími katedry, kteří jsou zároveň aktivními novináři.  Po krátké polední přestávce se studenti seznámili se základní televizní technikou, s technologickými postupy při střihovém zpracování audiovizuálního záznamu, se základními pravidly střihu a montážními postupy. Poté, co se studenti rozdělili do pěti skupin, začalo ostré natáčení v terénu. Po praktickém cvičení jsme se už vydali opět na cestu domů.

Druhý den studenti prakticky využili znalosti z předešlého dne. Především šlo o zvládnutí základních praktických dovedností jako je předprodukční příprava, natáčení statických a pohybových záběrů, interview, asynchronů, reportážních záběrů, stand-upů apod. Po polední přestávce došlo ještě na závěrečný střih, obrazovou skladbu, a to jak v režimu off-line, tak on-line a samozřejmě i na prezentace a vyhodnocení reportáží. Studenti si vyzkoušeli i základy moderování, čtení zpráv a správný projev. Po dvou strávených dnech už si většina studentů dokáže představit celou novinářskou práci redakce a přípravu reportáží do veřejnoprávních medií. Mnozí z nich si možná právě tuto práci zvolí jako jejich civilní zaměstnání.

Text: Mgr. Zdeněk Novák, Mgr. Marcela Marešová
Foto: Mgr. Zdeněk Novák, Mgr. Marcela Marešová + studenti sexty a 2. ročníku