Beseda se spisovatelem Janem Štifterem

Březen je měsíc knihy a čtenářů, a (nejen) proto jsme 11. března 2021 se studenty 4. ročníku navštívili táborské knihkupectví s kavárnou „Kafe knihy Jednota“, kde na nás čekal českobudějovický spisovatel a novinář Jan Štifter.

Nejprve proběhla beseda studentů s autorem o jeho tvorbě, novinářské etapě v MF Dnes a Lidových novinách, ale mimo jiné i o tom, jaké současné české knihy má rád a kolik jich ročně přečte. Po této diskuzi, která by se díky skvělé a uvolněné atmosféře vyvíjela různými směry (kdyby bylo více času) následovalo autorské čtení ze Štifterova nového díla Světlo z Pauliny. To, že se akce vydařila, potvrzuje i skutečnost, že si mnozí z Jednoty odnášeli podepsanou knihu s věnováním spisovatele. 🙂

Text: Mgr. Marcela Marešová a studenti 4. ročníku
Foto: Mgr. Marcela Marešová a vedení Jednoty