Krajský přebor školních družstev v šachu 2022 v Českých Budějovicích

V úterý 22.března 2022 naší školu na tomto přeboru reprezentovala dvě družstva. V kategorii A družstvo 1. – 5. třídy základní školy a v kategorii C družstvo gymnázia.

Základní školu reprezentovali žáci 3.A – Vojtěch Kovář, Matias Šimoňák, Michal Švamberg a žáci 5.A – Eva Štemberková a Amélie Nováková. Jediný Vojta je zkušeným hráčem, který má mnoho turnajů již za sebou, ale pro ostatní to byl krok do neznáma. Překonali všechny obavy a do hry se vrhli se zápalem. Odměnou pro ně bylo velmi krásné umístění v první desítce! Největším oceněním pro ně však byla podpora a pochvala jejich spolužáků a zkušených hráčů z gymnázia.

Gymnázium reprezentovali zkušení hráči Václav a Julie Měřínští, Nela Martinkovičová a Jan Sedlák. Tato kategorie byla zastoupena velmi silnými týmy a partie se hrály do pozdních odpoledních hodin. Celý den soustředění a boje na šachovnici přinesl krásné umístění na pátém místě. Díky za skvělou reprezentaci a šachu zdar!

Text: Lenka Hlavicová

Foto: Lenka Hlavicová