Návštěva výstavy Františka Skály

V úterý 14.prosince 2021 naše třída kvinta navštívila společně s paní učitelkou Lambertovou v rámci výtvarné výchovy České Budějovice. Cílem návštěvy jihočeské metropole byla výstava umělce Františka Skály.

Náš výlet začal menší prohlídkou centra a památek, kde nás paní učitelka poučila o architektonických prvcích budov. Poté jsme se vydali na výstavu do Galerie současného umění a architektury na náměstí. Výstava byla velmi pestrá. Mohli jsme vidět nejen obrazy, ale i sošky a různé vtipné objekty, které jsou vytvořeny z přírodnin nebo ze starých předmětů. Po zhlédnutí výstavy jsme si zkusili vytvořit obraz technikou Františka Skály a na navlhčené plátno jsme nanášeli barevné pigmenty, ke kterým se běžně člověk nedostane. Po workshopu jsme měli rozchod, který jsme využili ke koupi oběda a někteří i ke koupi vánočních dárků. Všichni jsme si akci moc užili, našimi výtvarnými dílky si vyzdobíme třídu a už se těšíme na další výpravu za uměním.

Text: Ema Vintnerová, Klára Pouzarová (kvinta)

Foto: Mgr. Jarmila Lambertová