Kvarta navštívila Revolution Train

Tak jsme s třídou kvarta navštívili preventivní projekt REVOLUTION TRAIN založený na smyslovém prožitku a interaktivitě, který rozšiřuje dosavadní přístupy k primární protidrogové prevenci. A bylo to skvělé!

Multimediální vlaková souprava REVOLUTION TRAIN je unikátním nástrojem, který přináší novou formu všeobecného preventivního programu skrze interaktivní a zážitkové vzdělávání. Cílem vlakového programu je prostřednictvím zapojení všech lidských smyslů efektivně zapůsobit na návštěvníka vlaku, na jeho pohled na legální i nelegální drogy, závislosti a inspirovat jej k pozitivním životním volbám. Součástí projektu jsou návazné programy a sběr anonymních dat, která pak mohou jednotlivá města využít pro tvorbu koncepcí protidrogové prevence. Základnou protidrogového vlaku je nádraží Praha-Dejvice, odkud vlak pravidelně vyjíždí do regionů na turné. A co je opravdu zajímavé – souprava REVOLUTION TRAIN je 300tunovým a 165 metrů dlouhým kolosem. Vagony jsou uzpůsobeny do podoby multimediálních sálů, v nichž se v několika rovinách odehrává příběh o příčinách, vývoji a důsledcích drogové závislosti. Návštěvníci protidrogového vlaku tímto příběhem procházejí a díky možnostem interaktivních technologií se aktivně stávají jeho účastníky.

Text: Mgr. Marek Švadlena

Foto: Mgr. Marek Švadlena