Současná a zaniklá krajina v 3D prostředí

V polovině prosince měli žáci 1. a 2. ročníků velmi unikátní prezentaci, kdy jim přednášející Mgr. Petr Meyer z Katedry geografie Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (https://geography.ujep.cz/cs) vysvětlil, co to je GIS – geografické informační systémy, ukázal příklady využití 3D grafiky na současné i zaniklé krajině, demonstroval postup tvorby 3D modelu na zaniklém sídle Skoky v Karlovarském kraji, a to od sběru dat, přes zpracování až po výstupy na samotném projektu.

Text: Mgr. Marek Švadlena

Foto: Mgr. Marek Švadlena