Přednáška “Jak se tělo brání virům”

V pondělí 1. listopadu 2021 se třídy 1.R, kvinta a semináře z biologie z 4. ročníku zúčastnili přednášky o virech. S tou za námi z Biologického centra Akademie věd ČR přijel Mgr. Tomáš Korytář, Ph.D.

Pan Korytář seznámil s viry a pak se zaměřil na to, jak se naše tělo brání útokům virů. V dnešní době, kdy všichni zažíváme pandemii Covid19, byly tyto informace pro nás velmi cenné. Mgr. Tomáš Korytář, Ph.D. , působí na fakultě rybářství a ochrany vod v Českých Budějovicích, kde zkoumá imunitní systém ryb. Vysvětlil nám jak jsou si imunitní systémy u lidí a ryb podobné a jak imunitní systém na viry reaguje. Dále nás zaujalo, že je najdeme i v oceánech (dokonce až 200 000). Také jsme se dozvěděli, že dospělý člověk je nositel více než 10 různých virů. Obranu vůči virům má nejen živočišný organismus, ale imunitu vůči virům mají bakterie i rostliny. Poznatek, který nám utkvěl v paměti, je to, že muži mají více testosteronu v těle než ženy, proto muži prožívají běžná nachlazení daleko více. Také nás velmi zaujalo, že kýchnutí doletí až 60 metrů, rychlostí 160 km/h.

Ke konci přednášky měli žáci prostor, zeptat se na otázky, které je zajímaly a pan Korytář jim vstřícně odpovídal. Myslíme si, že to byla poučná přednáška, díky níž jsme zjistili zajímavé informace o lidském těle.

 

Text: Nikol Zrzavecká (1. ročník), Matyáš Rada (kvinta)

Foto: Mgr. Jaroslava Drbalová Vondrášková