Spisovatelé do škol: Veronika Bendová

Autorské čtení a beseda se spisovatelkou Veronikou Bendovou, autorkou knihy Vytěženej kraj (nominována na Magnesii Literu).

 

Každoroční otázka každého češtináře či češtinářky (pro genderovou vyváženost): Kterou knihu vybrat ke společnému čtení v hodinách literatury? Odpovědi hledá každý jinde…někdy čerpá inspiraci od svých kolegů, prohlédne knižní novinky na internetu…a někdy pomůže náhoda. Tak tomu bylo letos u mě – když přišel do školy mail z táborské Jednoty, že nabízejí besedy se spisovateli ve školách, padl můj zrak na spisovatelku Veroniku Bendovou a její knihu (nominovanou na Magnesii literu) Vytěženej kraj – knihu, která je epickou sondou do krajiny Českého středohoří, do krajiny zasažené chemickým průmyslem, těžbou uhlí, ale také do krajiny „odsunutého obyvatelstva“ – toho německého, ale i českého (pozn. těžištěm příběhu je město Most).

Beseda s autorkou probíhala na půdě naší alma mater a zúčastnily se jí dvě třídy – kvinta a sexta. Beseda byla rozdělena do dvou „bloků“ – autorské čtení a diskuze se studenty. Autorka knihy Vytěženej kraj nás zasvětila do okolností, při kterých kniha vznikala, velmi ochotně zodpověděla zvídavé dotazy (nejen ty, které se týkají tvorby). Žáci se tedy dozvěděli nejen to, jak se stát spisovatelem, jak je nesmírně těžké knihu vydat, ale také to, kde čerpat inspiraci k tvorbě. Pro mě, jako mosteckou rodačku, to bylo více než příjemné dopoledne, kdy jsem se přenesla zpět v čase do svého rodného kraje.

 

Text: Mgr. Tereza Švadlenová

Foto: Mgr. Marcela Marešová