Jak vzniklo divadlo? VI.A a prima na to přišli!

Ve čtvrtek 16.9. se děti primy a 6.A vypravily do divadla Oskara Nedbala, kde se účastnili lektorovaného programu s aktivním zapojením. O co vlastně šlo?

To, že se aktivně zapojí do lektorovaného programu některé zaskočila a do divadla šly s jistou mírou nejistoty a studu. Nikdo zezačátku nechtěl vystupovat na jevišti před ostatními spolužáky, avšak skutečnost byla jiná, než všichni účastnici předpokládali – na jevišti totiž stáli všichni současně a hlediště zůstalo kupodivu prázdné! Někteří se na jevišti ocitli vůbec poprvé a atmosféra tmavých stěn a prken, které znamenají svět, vzbudila v dětech zájem o poznání. Co budeme dělat? Milá lektorka a zároveň produkční táborského divadla děti provedla různými podobami divadla v průběhu celé historie lidstva. Děti se rozdělily do čtyř skupinek a v nich setrvaly po celou dobu programu. Žáci se nejdříve oblékli do zvířecích kůží jako pravěcí lidé a nacvičili společný rituál, který byl prazákladem divadla. Poté prožili antické drama. Vyzkoušeli si hrát s maskami a recitovat monology ve sboru v příběhu o Odysseovi a obru Kyklopovi. Následoval skok jak v čase, tak i prostoru. Děti se ocitly na středověkém tržišti kdesi v českém městě a vyzkoušely si hrát příběh o sv. Martinovi v tzv. marciánách, skříňkách, které připomínaly dnešní loutkové divadlo. Mladí herci se určitě nemohli vyhnout renesanční improvizaci s prvky commedia dell arte. Závěrem na sebe nechali působit kouzlo zvuků, světel a barev, bez nichž by dnešní divadlo nebylo divadlem. Někteří se úkolů zhostili až překvapivě skvěle. Objevily se i opravdové herecké talenty. Někteří byli svázáni ostychem, avšak u všech byl vidět zápal a zájem. Všichni jsme z divadla odcházeli naplněni zážitky a všem se program moc líbil.

Foto: Mgr. Daniela Mušinská

Text: Mgr. Daniela Mušinská