Nový infosystém ve škole

   Velká novinka (rozměrem i významem) – na naší škole. Zlepšili jsme informační systém o velkou dotykovou obrazovku ve vestibulu školy.

 

   Je provázaná s rozvrhem hodin, rozpisem učeben, plánem akcí, jídelním lístkem, webovou stránkou školy, ale i centrálním informačním systémem s mnoha zajímavými odkazy. V současné době  zde žáci i učitelé mohou shlédnout důležité spoty –od Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství, o podmínkách a nutných pravidlech chování pro školáky, video z dílny Státního zdravotního ústavu se zase obrací ke zvýšené hygieně a správnému mytí rukou.