Základní škola nastupuje zpět do školy

   Milí rodiče, milí žáci, těšíme se na vás již 25. května! Ale jak se v záplavě nařízení vyznat? Co mám dělat a jak se vrátit zpátky do školy? Na to odpoví tento článek.

 

Příchod ke škole:                                          Konec dopolední části:

1.A        7,50 – 8,00 hod                                       11,45 hod

2.A        8,00 – 8,10 hod                                       11,55 hod 

3.A        8,10 – 8,20 hod                                       12,05 hod 

4.A        8,20 – 8,30 hod                                       12,15 hod 

5.A        8,30 – 8,40 hod                                       12,25 hod 

 

   Hned první opětovný den školy (25.5.) si sebou vezměte vyplněné Čestné prohlášení, které odevzdáte u vstupu do školy. Tam si děti převezmeme a po skupinkách je odvedeme do školy, kam teď nemáte přístup – totéž platí i pro odchod žáků.

 Po vstupu do školy si děti bezdotykově desinfikují ruce u stojanu a boty.

   Po příchodu do třídy se děti přezují, každá třída je nově vybavená dávkovači mýdla a papírovými ručníky pro osobní hygienu. Roušky již dle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19.5.2020, bod 1c, nejsou ve škole ani při pobytu mimo třídu povinné, pokud budou dodrženy rozestupy, nicméně jsou doporučené – roušku z venku dají děti do uzavíratelného pytlíku.

   Při dobrém počasí budeme trávit přestávky na školní zahradě (pilně připravujeme…. a fotky brzy přidáme).

  Po skončení vyučování si děti nasadí novou, druhou, roušku a tím ukončují pobyt ve škole. Následně si můžete děti vyzvednout před školou.

V případě nutnosti učitelé doprovodí žáka nebo kolegu, který by vykazoval příznaky nemoci, do určené Covid-místnosti (klubovna v přízemí) a neprodleně informují vedení školy.

 

Důležité informace ke stažení:

Níže pak vidíte další hygienické opatření, která jsou připravena v souladu s nařízeními a vyhláškami Ministerstva Školství a Zdravotnictví: