Dobu koronavirovou jsme nezaspali, aneb “Všechno zlé je pro něco dobré”

   Jak u nás ve škole proběhla „doba koronavirová“, co všechno jsme stihli, když žáci měli distační výuku a učitelé vyučovali z domova? Zeptali jsme se zaměstnanců školy.

   Markéta Švadlenová, ředitelka : „Na Táborském soukromém gymnáziu a Základní škole jsme se s uzavřením škol snažili vyrovnat rychle a operativně : Okamžitě jsme nabídli žákům tablety s klávesnicí k domácímu zapůjčení, pořídili jsme v průběhu dubna a května 3 desítky dalších notebooků, abychom okamžitě mohli vybavit učitele i naše žáky pro nové podmínky výuky na dálku. Za doby uzavření škol jsme stihli i účast v krajském kole soutěže Středoškolské odborné činnosti, která se mohla konat na dálku, a naši studenti jako autoři publikovali v novinových článcích své pocity z „doby koronavirové“ (článek „Zpomalili jsme a zamysleli se nad svými životy“, „Naučilo mě to vážit si běžných věcí“ a další, které jsou dostupné na webu školy. Webová stránka školy byla a je mimo jiné velmi důležitým informačním zdrojem. Velkou novinkou (rozměrem i významem) – a zlepšením informačního systému celé školy – je dotyková obrazovka ve vestibulu školy, jejíž obsah budeme spoluvytvářet a stále aktualizovat a díky ní se zbavíme papírových rozpisů na školních nástěnkách. To ocení žáci, učitelé i rodiče hlavně od září, za “normálních poměrů”. Ale už teď, v současné době  zde žáci i učitelé mohou shlédnout důležité spoty – od Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství, o podmínkách a nutných pravidlech chování pro školáky, rozpisy pro nový nástup do školy a mnoho dalších věcí nutných pro chod školy a dobrou informovanost všech.“

   Marcel Schworm, IT specialista školy : „Moje úloha je být jednak „helpdesk na dálku“ pro řadu otázek rodičů a žáků, ve škole se pak starám o bezproblémové připojení na server, který je v současné době velmi vytížený, a o koordinaci všech kanálů výuky – systém Bakaláři pro písemné zadávání úkolů, pro videokonference pak  „mikrosofťácký“ systém MS Teams a Skype. Musí na to být připraveni jak učitelé, tak i technika. Je to opravdu práce na plný úvazek. Nový dotykový panel v centrálním vstupu školy je velké zlepšení, je interaktivní, provázaný s rozvrhem hodin, rozpisem učeben, plánem akcí, jídelním lístkem, webovou stránkou školy, ale i centrálním informačním systémem s mnoha zajímavými odkazy. Bude sloužit všem, kteří budou moci vstoupit do školy.“

   Ivana Šádová, zástupkyně ředitelky školy pro ZŠ : „Nástup prvního stupně jsme zvládli, všichni žáci se učí se svými vlastními paní učitelkami, do školy od 25.5.nastoupila většina žáků. To je jasné, že se těšili nejen žáci, ale i jejich rodiče, až půjdou děti opět do školy ! Jak se vyrovnáváme s výukou, kdy jsou děti zároveň ve třídě a zároveň musí probíhat výuka na dálku pro ty, co zůstali doma ? No jednoduše – při hodině ve škole máme zapnutý Skype nebo MS Teams a sledují nás i žáci z domova. Podobně probíhá i angličtina – všichni se připojí u paní učitelky do hodiny na Skypu. Pochopitelně s rozestupy a s řadou hygienických opatření. Zvládáme i obědy ve školní jídelně – chodíme podle rozpisu v malých skupinkách a paní kuchařky dětem „servírují“ oběd na tácu, se zabaleným příborem až na stůl a po obědě ho zas odnesou. To si za běžných dnů neužijeme!“

   Věra Komzáková, zřizovatelka školy : „Teď se rozbíhají maturity a docházka žáků nižšího a vyššího gymnázia. Máme radost, že maturanti využili ve velké míře konzultačních hodin a podle našeho názoru se připravují zodpovědně. Čekají nás i školní a celostátní přijímací zkoušky na „malé“ i „velké“ gymnázium, chystáme se na příchod řady uchazečů. Do školy se nyní chystají i ostatní žáci, je dobře, že jsou to v řadě případů ti, kteří neměli z nejrůznějších důvodů možnost tolik na dálku komunikovat a budou si moci doplnit učivo prezenčně ve škole. Pořídili jsme nejen techniku, ale i desinfekční stojany, zásobníky ručníků a mýdla do každé učebny pro důsledné splnění požadavků ministerstva školství. V březnu, když byl největší nedostatek, jsme nechali šít desítky roušek nejen pro učitele, ale i pro žáky i rodiče, kterým jsme se snažili jich dát co nejvíce k dispozici. Technická a hygienická opatření nás vyšla v této době celkem více než půl milionu korun, a to samozřejmě z vlastních prostředků školy. To je naše zlepšení a naše odpověď na dobu koronavirovou. Alias všechno zlé je pro něco dobré!“

 

Text: Mgr. Markéta Švadlenová

Foto: Mgr. Marek Švadlena