Mladé fórum zdravého města Tábora

   Začátkem nového kalendářního roku se tradičně konalo Mladé fórum, jehož se naše škola pravidelně účastní. Pětice studentů 11. února 2020 společně s paní učitelkou Cihlářovou mimo jiné vypracovávala projekt na téma infrastruktura. Ke konzultaci zde byli přítomni dva odborníci z této oblasti. Společně jsme si pročetli stratifikační plán Tábora a k jeho cílům a opatřením jsme přidávali nápady své. Naším hlavním výstupem se pak stal plán městské infrastruktury, kde jsme prosazovali např. digitalizaci zastávek MHD nebo realizaci veřejného sdílení a půjčování kol, elektrokol a elektrokoloběžek. Oproti loňskému roku, kde šlo prakticky o soutěž mezi školami, letos šlo mnohem více o spolupráci. Sousední stůl (zabývající se životním prostředím), který svým projektem o brownfields zaujal účastníky nejvíce, zpracoval svůj nápad s pomocí studentky našeho gymnázia. Bylo přínosné sdílení nápadů pozorovat a slyšet názory zastupitelů Tábora. Uvidíme, co se s našimi návrhy bude dít dál…

Text: Noemi Ježková, 2. ročník

Foto: Mgr. Marcela Cihlářová, Noemi Ježková