Krajské kolo Přeboru škol v šachu 2020

   Šachový kroužek se zúčastnil krajského kola Přeboru škol v šachu 2020.

  Ve středu 19. 2. 2020 se žáci naší školy zúčastnili šachového turnaje v Kulturním domě Slávie v podpory JčŠS. My jsme se přihlásili do kategorie A a C. Naši školu reprezentovalo družstvo ve složení: Kateřina Kvasnicová, Lukáš Blechta, Dan Němeček, Vojtěch Kovář. Kategorie C družstva gymnázií, středních škol a učilišť Družstvo ve složení Anna Zlámaná, Julie Měřínská, Václav Měřínský a Jan Sedlák. Konkurence 20 škol byla pro družstvo A velká. Děti svoji první účast na turnaji velice dobře zvládli a i přes vekou nervozitu bojovali po celou dobu turnaje. Byla to velká zkušenost. Dětem se celodenní turnaj líbil, byly šikovné a zaslouží si pochvalu, zejména vzhledem ke skutečnosti, že turnaj byl pro ně premiérou. Reprezentanti ve skupině C tvrdě bojovali a ve velmi silné hráčské konkurenci dosáhli na 5-té místo. Gratulujeme.

   Šachy rozvíjí u dětí celou řadu vlastností, především schopnost soustředit se, hledání a posuzování různých možností, kreativitu či abstraktní myšlení. Při hře se dítě naučí schopnosti rozhodnout se a nést za své rozhodnutí zodpovědnost. Je tedy pozitivní, že děti mají o tuto královskou hru zájem.