Třída 3. ročník navštívila SÚRAO Praha – Správu úložišť radioaktivních odpadů a co jsme si z této návštěvy odnesli? V dnešní době, se všude kolem nás diskutuje o globálním oteplování a tom jak mu čelit, jaké zdroje energie používat a jaké zase ne. V poslední době se stala středobodem těchto diskusí jaderná energie. Německo se rozhodlo zrušit polovinu svých jaderných elektráren a přejít na jiné zelené zdroje a i jiné země volají po jejím zrušení. Ale je opravdu tak špatná? Ve společnosti pro ukládání jaderného odpadu na to mají jiný názor. Když se řekne jaderná energie první nebezpečí, které asi všechny napadne je radiace. Ovšem ani s ní to není tak vážné jak si mnozí myslí, jelikož radiace je všudypřítomná, jsme jí vystaveni v přírodě, ve městě a jejích zdrojů je mnoho doprava, vesmír i my sami.

 

A obavy z toho, že v okolí elektrárny by mohla být vyšší nebo že by mohlo dojít k nějaké nehodě, jsou v dnešní době téměř liché. Pravděpodobnost, že by k něčemu takovému došlo, je téměř nulová, bezpečnostní opatření jsou zde na tak vysoké úrovni, že by spíše opadalo listí z dubu, než by se něco takového stalo. A radiace v okolí elektrárny? Je zhruba na takové úrovni jako ta ve městě a může být i nižší. V tom by problém nebyl, ten se skrývá jinde. V odpadu, který elektrárny produkují. Jeho ukládání, není nijak snadné a vedou se kvůli němu spory. V současnosti máme na našem území čtyři úložiště, která ovšem slouží, pouze pro ukládání materiálu se střední dobou rozpadu, pro ty s dlouhým poločasem ovšem nemáme žádná. A zde narážíme na kámen úrazu, jelikož elektrárny produkují právě tento vysoce radioaktivní odpad, ale my nemáme prostor kam jej uložit. Hlubinné úložiště, jež by mělo toto zajišťovat je stále ve fázi plánování, a se stavbou se v nejbližší době nepočítá. Nejprve je nezbytné vybrat pro něj vhodnou lokalitu, provézt šetření, získat souhlas obce a mnohem více, celý tento proces je nesmírně zdlouhavý a náročný a někdy trvá i roky. A i pak se naráží na odpor lidí, kteří mají opět strach z toho, že by je to mohlo nějak negativně ovlivnit. Ale ještě jednou, jsou to zcela liché obavy, odpad samotný je velmi dobře izolovaný a úložiště se nachází v takové hloubce, že jakýkoliv průsak radiace na povrch či do spodních vod je nulový. A pro obce či města, v jejichž okolí by se úložiště nacházelo, to přináší i své výhody.

Shrneme-li to, vyjde nám, že problémem není radiace ani jiné znečištění naopak v těchto faktorech jsou jaderné elektrárny jedny z nejšetrnějších. Odpad z nich vzešlí už je věc jiná, avšak i o něj se můžeme celkem s přehledem postarat. A jako zdroj energie jsou pro nás nepostradatelné dokonce nenahraditelné, jelikož pro naši zemi není možné nahradit je alternativou s dostatečnou kapacitou pro pokrytí naší spotřeby. Je tedy na místě odstavovat je, nebo bychom si je měli ponechat?