Beseda se spisovatelkou Michaelou Škultéty

   Dne 21. listopadu 2019 byla na TABSG a ZŠ uskutečněna literární akce ve spolupráci s „Kafe, knihy Jednota Tábor“ v rámci projektu „Spisovatele do škol“. Jednalo se o besedu studentů 2. ročníku se spisovatelkou Michaelou Škultéty – překladatelkou z NJ a autorkou současné české prózy i tvorby pro děti. Debata zprvu navazovala na předem zaslané dotazy studentů směrem k autorce: diskutovaly se otázky týkající se problematiky překladu, osobnosti překladatele vůbec, jazykových úskalí překladu atd. Poté spisovatelka četla ze své nové knihy Život a jiné nesrovnalosti, která sestává z autorčiných autentických facebookových statusů a komentářů každodenních situací neotřelým způsobem. Dále jsme společně debatovali nad ostatními knihami, které autorka přeložila a za které je oceněná různými literárními cenami.

Text, foto: Mgr. Marcela Cihlářová