7. ekologická konference v ČB

   Dne 22.11.2019 se dvě studentky 2. ročníku Šárka Váchová a Noemi Ježková zúčastnily již 7. ekologické konference v ČB. Celá akce se konala na Krajském úřadě CB a zúčastnilo se jí celkem 15 škol, jak základních tak středních. Naše studentky se prezentace zhostily velmi pěkně a zapojili všechny zúčastněné do diskuze nad svým tématem – Vítejte v havranově.

Text, foto: Mgr. Zdeněk Novák