Vyzkoušeli jsme si práci s termokamerami

V rámci projektu LabIR Edu se studenti napříč různými ročníky zapojili do praktických aktivit využívajících termokamery. Co při tom zjistili?

Nejprve představme projekt LabIR Edu, který zaštiťuje výzkumné centrum Nové technologie spadající pod Západočeskou univerzitu v Plzni v Plzni. Tato technologie, založená na detekci infračerveného záření, jim umožnila prozkoumat různé fenomény spojené s teplotou a tepelnými vlastnostmi.

Během hodiny biologie se studenti 4. ročníku zaměřili na měření rozložení teplot na povrchu lidského těla. Tato aktivita jim poskytla možnost zkoumat, jak fyzická aktivita ovlivňuje tělesnou teplotu. Například, sledovali, jak se teplota mění během cvičení, což může být užitečné pro porozumění fyziologickým procesům spojeným s reakcí těla na pohyb a zátěž.

Ve fyzikálních hodinách žáci VIII.A zkoumali různé experimenty, které posilovaly jejich pochopení tepelných vlastností látek. Jedním z experimentů bylo sledování teplotní vodivosti vody. Termokamera umožnila studentům pozorovat, jak se teplo šíří vodou a jak různé faktory, jako je teplota vody nebo přítomnost překážek, ovlivňují tento proces. Tato zkušenost jim umožnila lépe porozumět fyzikálním konceptům spojeným s tepelnou vodivostí.

Dalším použitím termokamer bylo kontrola kvality zateplení budovy školy. Tím, že studenti analyzovali tepelné obrazy budovy, mohli identifikovat místa, kde dochází ke ztrátě tepla nebo tepelným mostům. Tato praktická ukázka přinesla do výuky fyziky aspekt aplikovaného výzkumu a praktického využití fyzikálních principů ve stavebnictví a energetice. Celkově lze konstatovat, že použití termokamer v rámci vzdělávacího projektu LabIR Edu přineslo studentům nejenom možnost praktického zkoumání fyzikálních a biologických jevů, ale také posílilo jejich schopnost aplikovat teoretické znalosti na reálné situace a problémy. Tato zkušenost může podnítit jejich zájem o vědu a techniku a rozvíjet dovednosti potřebné pro budoucí studium a kariéru v těchto oblastech.

Text a foto: Ing. Karel Šnajdr