Prvňáčci hostili žáky z mateřských škol

Dvě velmi milá setkání proběhla v I.A, kde naši prvňáčci přivítali žáky předškolních tříd táborských mateřských škol, konkrétně MŠ Angela Kančeva a MŠ Kollárova a předvedli ukázkovou školní hodinu. Bylo veselo, předškoláci se něco naučili, zjistili, že se školy rozhodně nemusí bát a na závěr dostali pamětní list.

V únoru navštívili naši školu malí předškoláci z mateřských školek, kteří se v nejbližší době budou chystat k zápisu. Aby jim prostředí školy nebylo neznámé a zbavili se případných obav, připravili si pro ně žáci z 1. A ukázkovou hodinu. Prvňáčkové předvedli jak se pracuje nejen v lavicích při učení čtení, psaní a počítání, ale i ve skupinkách na koberci. Formou her zapojili i děti z MŠ do všech aktivit. Děti si náhodně vylosovali prvňáčka, který se stal jejich průvodcem a společně objevili učebnice, pomůcky na čtení, psaní i počítání a pak si společně vymalovali pamětní list. Nechybělo ani vzájemné ohodnocení a společná písnička. Přejeme všem budoucím prvňáčkům šťastný start do školních povinností.

Foto: Dis. Barbara Novotná, Mgr. Iva Šádová

Text: Mgr. Iva Čejková