Přednáška o možnostech studia v zahraničí

Ve středu dne 7. února 2024 navštívila v rámci kariérního poradenství naši školu ambasadorka Kristýna z agentury UniLink a ve dvouhodinové přednášce popsala do detailu činnost agentury a jejich služeb.

Celkově se jedná se o agenturu zabezpečující veškeré služby studentům, kteří se rozhodnou studovat vysokou školu v zahraničí, například v Irsku, ve Velké Británii, v Německu nebo v Dubaji, ve Spojených Arabských Emirátech. Přednášku velmi bedlivě poslouchali studenti 3. ročníku i septimy. Celá tato akce byla podpořena osobními zážitky naší kolegyně, učitelky Mgr. Adriany Blažkové, která díky právě této agentuře v zahraničí studovala. Jaké to bylo?

“Ve svém maturitním ročníku (2015) jsem se rozhodla pro studium na univerzitě v anglicky mluvící zemi, a můj výběr padl na Velkou Británii. Byl to pro mě výzva, protože jsem nikdy předtím nežila v zahraničí, a celý byrokratický proces vypadal děsivě. Naštěstí jsem v pravý čas narazila na skvělou agenturu UniLink, která mi nejen pomohla s přihláškou na vysokou školu, ale také s celou administrativou. Jsem vděčná za příležitost studovat v zahraničí, a díky UniLinku jsem si tuto cestu užila s minimálním stresem. Nakonec jsem úspěšně vystudovala sociologii s psychologií, což mě motivovalo pokračovat ve studiu v zahraničí. Přestěhovala jsem se do Lucemburska, kde jsem získala magisterský titul a následně pracovala na prestižním mezinárodním britském gymnáziu. Celý tento proces byl díky UniLinku hladký a bezproblémový, a já jsem vděčná za podporu, kterou jsem od nich obdržela při plnění svých akademických snů a profesního rozvoje.” – Mgr. Adriana Blažková

Foto: Mgr. Zdeněk Novák

Text: Mgr. Zdeněk Novák