Erasmus+ meeting ve Welsu (AT), 10/2023 – projekt “Peace”

Opět se hlásíme z Erasmu! Naše škola se zapojila do dalšího projektu, tentokrát s tématem a názvem “Peace”, tedy mír. Naše škola vyslala sedm reprezentantů ze septimy a 3. ročníku, za doprovodu paní učitelek Blažkové a Vondráškové do rakouského města Wels, do místního gymnázia BRG Wallererstrasse Wels, které je už dlouhodobě, více jak !dvacet! let, naší partnerskou školou a koordinátorem v evropských projektech.

V pondělí 16.10. jsme odjížděli vlakem v 11:25 směr Linz a Wels. Cesta nám poměrně rychle utíkala a po cca tři a půl hodinové cestě jsme se dostali na naše ubytování do hotelu Bayrischer Hof. Následně jsme se vydali na procházku tímto krásným městečkem. Po zbytek dne jsme měli volno. Pokud se Vám z vylíčení předchozího dne zdá, že jsme si na Erasmus jeli odpočinout, pak Vás ihned vyvedu z omylu. V úterý si pro nás totiž učitelé a žáci z Gymnázia Wels připravili opravdu bohatý program. Jako první nás přivítala paní ředitelka Dir. Hr Mag. Karin Schachner a paní projektová koordinátorka Prof. Mag Gisela Gutjahr a následně nás provedly po škole, která nás všechny nejen svým vzhledem, ale i fungováním (protože jsme měli možnost nahlédnout i do některých vyučovacích hodin) velmi zaujala. Poté jsme se všechny skupinky sešli ve společenské místnosti, kde na nás čekalo spoustu vyčerpávajících seznamovacích aktivit. Jednou z těchto mnoha aktivit bylo i náhodné vytvoření skupin, kde jsme se promíchali se studenty z jiných škol a společně jsme v mezinárodních skupinách tvořili projekt (plakát) na téma – Peace – How to solve conflicts and how to provoke them, což bylo téma o kterém jsme předtím vedli společnou diskuzi. Myslím, že toto zábavné dopoledne jsme si všichni velmi užili. Poté nás čekal oběd v jejich školní jídelně, který všem moc chutnal. Odpoledne pro nás byla připravena velice zajímavá prezentace na téma kyberbezpečnost.

Následující den jsme se časně ráno a po velmi vydatné hotelové snídani vydali opět do školy. Neuběhlo dlouho a za chvíli už jsme nastupovali do autobusu, který nás odvážel na exkurzi směr Hartheim Schloss u Alkovenu. Čekala nás prohlídka tohoto renesančního zámku, který má opravdu tragickou minulost. Zde jsme se dozvěděli, že zámek v minulosti sloužil jako místo zabíjení invalidních, duševně nemocných lidí a také práce neschopných vězňů z koncentračních táborů. Prohlídka byla velice zajímavá a pro nás atraktivnější ještě tím, že jsme si mohli vybrat, jestli chceme na prohlídku v anglickém nebo německém jazyce. Poté jsme se vydali asi patnáct minut vlakem směr Linz, kde jsme dostali hodinový rozchod na oběd. Po obědě jsme se vydali na prohlídku města Linz. Nutno podotknout, že nás celým tímto dnem provázel pan učitel dějepisu Johannes Müller, který nás bral na ty nejzajímavější místa, například Nová katedrála či Katedrála Neposkvrněného Početí Panny Marie (německy Mariä-Empfängnis-Dom nebo Neuer Dom) nebo hudební „Musiktheater“, které patří k nejmodernějším operním scénám v Evropě. Večer jsme se po návratu na hotel věnovali intenzivní přípravě prezentaci o naší škole na následující den.

Čtvrteční den byl ve znamení prohlídky samotného města Wels, na který jsme se vydali se studenty rakouského gymnázia a jejich učiteli. Naše procházka vedla přes významné budovy ve městě, až po samotné centrum Welsu, kde jsme měli pauzu na oběd. Po obědě jsme zamířili do vědeckého muzea Welios. Nutno poznamenat, že návštěva muzea byla opravdu zajímavá i zábavná a každý si zde přišel na své. Ve večerních hodinách jsme zamířili opět na gymnázium, kde nás čekaly prezentace jednotlivých škol, včetně té naší. Všechny prezentace byly opravdu pěkné. I my si myslíme, že se nám naše prezentace povedla, a že na naši školu můžeme být náležitě pyšní. Následně jsme se po prezentacích přesunuli do jídelny, kde nás čekala společná večeře a my měli možnost si se studenty naposledy popovídat a rozloučit se.
V pátek už nás čekal jen odjezd domů. Vyrazili jsem vlakem v brzkých ranních hodinách. Všichni jsme si tento pobyt opravdu náramně užili a budeme na něj ještě dlouho a rádi vzpomínat!

Text: Barbora Šípová, Matěj Šíp

Foto: Mgr. Adriana Blažková, Mgr. Marek Švadlena