První školní den našich prvňáčků

V pondělí 4. září jsme na naší škole slavnostně přivítali nové prvňáčky. Našemu shledání předcházelo adaptační odpoledne, které jsme symbolicky uskutečnili v pátek 1. září. V tento den se vzájemně seznamovali nejen budoucí prvňáčci, ale i rodiče pomocí tematických her. 

Seznámení mimo školní lavice bylo velice přínosné, neboť děti ztratily prvotní ostych z prvního setkání na půdě školy. I první školní den jsme uchopili netradičně. Kdy každý prvňáček byl přivolán zvonkem a slovy “Hola hola, škola volá”. Každý žák si vybral svoji lavici a paní učitelka ho slavnostně ošerpovala a popřála mu mnoho úspěchů při dobrodružné cestě vzděláváním. Jediné slzy, které se tento den objevily, byly slzy dojetí, kterým se někteří rodiče neubránili. Prvním školním rokem bude prvňáčky doprovázet celoroční hra s tématem “Plavba za pokladem”. Proto přejeme všem prvňáčkům, aby jejich cesta byla úspěšná, plná dobrodružství a udrželi si své nadšení. Při jejich plavbě je budou provázet dvě kapitánky, třídní učitelka Iva Čejková a asistentka pedagoga Barbara Novotná.

Text: Mgr. Iva Čejková

Foto: Ing. Radek Havlíček