I my, třída kvarta, jsme vyrazili na školní výlet. Naplánovali jsme si cestu do Prahy na Neviditelnou výstavu.

Dopoledne patřilo Petřínu, tam i zpět jsme šli pěšky, abychom se trochu protáhli a zlepšili si kondičku:). Po výstupu z vlaku jsme si to namířili k Prašné bráně, prošli Staroměstské náměstí a po Karlově mostě vzhůru Starými zámeckými schody k Pražskému hradu, odkud už to byl malý kousek na Petřín, kde jsme se řádně posilnili, abychom pak mohli seběhnout dolů a pochodit si pár obchodů.

Odpoledne patřilo Neviditelné výstavě, kterou najdete v budově Novoměstské radnice na Karlově náměstí. Výstava je rozvržena do dvou částí, v zatemněné si vyzkoušíte, jaké nástrahy na nevidomé čekají každý den, jak se orientují například v rušném městě, ale i v přírodě, nebo třeba na koncertě. Jaké to je, když si musíte uvařit oběd, aniž byste na něj viděli. Naše kroky tmou vedli zkušení nevidomí průvodci, kteří byli připraveni odpovědět na všechny naše otázky. Druhá část, tzv. viditelná část, je věnována seznámení s různými pomůckami, jež ulehčují nevidomým lidem život. Na výstavě se nám moc líbilo, byl to pro nás krásný zážitek.

Text: Mgr. Jitka Berková

Foto: Mgr. Jitka Berková