Prvňáčci pasováni na čtenáře

Naši prvňáčci byli pasováni na Rytíře Řádu čtenářského, což je slavnostní zakončení projektu na podporu čtenářské gramotnosti zvaného “Už jsem čtenář”.

Pasování probíhá jako již tradičně v Městské knihovně Tábor, kde se žáci seznámí s provozem knihovny, setkají se samotnými tvůrci a ilustrátory knih a besedují s nimi, letos to byla ilustrátorka dětských knih Eva Volfová. Následovalo závěrečné pasování a slavnostní slib, že se všichni budeme chovat hezky k naším knihám, budeme je opatrovat a mít rádi. Knihovna zároveň žákům připravila registraci na rok zdarma a tak mohou děti již od brzkého věku využívat možnosti knihovny. A speciálně pro tuto příležitost děti dostaly původní českou knižní novinku Křeček v letu od Zuzany Barilové, která byla napsána a ilustrována výhradně pro účastníky projektu a nelze ji koupit v běžné knihkupecké síti minimálně po tři roky.

Text: Mgr. Ivana Šádová

Foto: Mgr. Ivana Šádová