Hradcem Králové s architektem Gočárem

Prožili jsme zážitkovou architektonickou prohlídku Hradce Králové s průvodcem v kostýmu věhlasného architekta Josefa Gočára, muže, který tvořil podobu města v době první republiky a proměnil hradní pevnost v moderní město. A abychom využili nabyté zkušenosti, ve druhé části programu jsme absolvovali urbanisticko-architektonický workshop a postavili si svůj vlastní Hradec Králové!

Architektura, urbanismus, tvorba města, zákonitosti stavby měst, historie a stavební slohy. To byla náplň první části dne, který jsme strávili ve městě, jemuž president Masaryk přezdíval Salón republiky. A provedl nás dokonce jeho nejslavnější architekt – Josef Gočár!

Program byl opravdu bohatý, začali jsme rozhledem z Bílé věže, hradecké dominanty, poslechli jsme si o vývoji města a pak se vydali na průzkum staré části města. Během dvou hodin jsme navštívili kapli sv. Klimenta, prošli se okolo katedrály sv. Ducha, nevynechali kobky odsouzenců v Šatlavě, viděli nejstarší sklepení ve městě, které je v prostoru “Restaurace na Hradě” a naučili se znaky nejčastějších stavebních slohů moderního Hradce Králové – secesi a funkcionalismus – typicky u místních činžovních domů. To nebylo zdaleka vše, následovala prohlídka Galerie moderního umění, kde proběhla interaktivní hra, žáci měli za úkol spojit období s historickými událostmi, ale především jsme viděli umělecké skvosty Emila Filly, Toyen či Antonína Slavíčka, každý v hodnotě několika milionů korun. A pak už nám vyhládlo a byl čas na dobrý oběd…

Odpolední program začal krátkou procházkou okolo dalších dominant města, vyzdvihněme schodiště Bono Publico, vodní elektrárnu Hučák až k Gymnáziu J. K. Tyla, kde nás čekal architektonický workshop, tvořili jsme na velké slepé mapě vlastní podobu moderního Hradce Králové. Celým dnem nás pečlivě provázel v osobě Josefa Gočára ředitel místního Dobrého divadla Tomáš Langr a rozhodně jsme si odnesli hravou formou mnoho nových znalostí.

Text: Mgr. Marek Švadlena

Foto: Mgr. Marek Švadlena