Okresní kolo recitační soutěže

Smlácela na tlámu chmojí,

vostydně chlápěla v pltovaným šarátu

dmoutlavým paprsem, švihornou střáhlou

sváblivá Mimrava…

Tento text a další básnické i prozaické, známé i zcela nové, zazněly při okresním kole recitační soutěže dětí a mládeže. Každá škola mohla delegovat pouze dva žáky do příslušné věkové kategorie a naši školu reprezentovali Aneta Neckářová a Tomáš Novák, ve starší kategorii vystoupila Bára Hejlová a loňskou účast s postupem až do nesoutěžního celostátního kola obhajoval Luka Kolář. Do krajského kola se “prorecitovali” tři z nich: Tomáš podal s velkou přirozeností, humorem a zároveň zádumčivou hloubkou báseň o rypoušovi sloním Jacquesa Préverta, Bára udělala dojem jemným podáním básně Ve vedlejším domě Josefa Kainara a přesvědčivou recitací nonsensové a neotřelé Wernischovy Mimravy a Luka svou procítěnou recitací existenciálních textů Jiřího Ortena – básně Chvěje se mi ruka a prózy Záznam snu z 16. XII. 1938. Všem zúčastněným patří velké ocenění za odvahu, přípravu a nasazení a těšíme se na krajské kolo v Českém Krumlově.

Text: Mgr. Adéla Dobešová

Foto: Mgr. Adéla Dobešová