Přednáška absolventa Ing. Jana Bosáka, PhD.

V rámci výuky organické chemie nás navštívil bývalý student našeho gymnázia, Ing. Jan Bosák, PhD., který se ve svém povídání zaměřil na organickou chemii, svou kariéru ve firmě Zentiva a jaký je vývoj léčiv v dnešním světě.

Honza po absolvování maturity vystudoval obor biochemie a mikrobiologie na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze a následně získal doktorát z Biochemie a biotechnologii na univerzitě v Kanadě. Po návratu z Kanady začal pracovat jako manažer klinických studii ve firmě Zentiva, kde pracuje dodnes. Během své prezentace seznámil žáky s největšími objevy, které zachránily nejvíce lidských životů (desinfekce, vakcinace a antibiotika), jak se farmacie inspiruje v přírodě a jak více než polovina dnes dostupných léků má svého původce v rostlinách. Dále nám ukázal jak malá změna ve struktuře molekuly způsobí velké změny v chování a účincích dané látky, nebo také to kolik úsilí a peněz dnes stojí vývoj nového léku a jaké překážky je nutno překonat. Řekl nám jaká je budoucnost ve vývoji léčiv, a že se v dnešní době tak trochu vracíme k šamanismu. Tohle a mnoho dalšího jsme se dozvěděli z jeho přednášky, která nám nabídla více aplikovaný pohled organické chemie a biochemie.

Text: Ing. Nina Bosáková, PhD.

Foto: Mgr. Marek Švadlena