Den přednášek absolventů TSG

V pátek 27. ledna 2023 navštívili naši školu tři absolventi. Zavzpomínali tím na svou střední školu, na kterou sami chodili a zároveň tím pomohli s rozhodováním o své budoucí kariéře i současným středoškolákům.

První přednáška byla na téma Psychiatrie v Čechách. Téma přednášela MUDr. Pavla Janáková, která pracuje jako lékařka v Nemocnici Tábor, a.s. na oddělení psychiatrie. Zároveň zavzpomínala na svá studijní léta na Lékařské fakultě UK v Plzni, kde vystudovala Všeobecné lékařství. Druhé téma přednášky bylo o zubech, protože ji přednášel náš druhý absolvent, Michal Novák. Ten studuje obor Zubní lékařství na Lékařské fakultě UK v Plzni. Popsal nám nejen život studenta na této univerzitě, ale dokázal vysvětlit mnoho odborných termínů týkající se lidského chrupu. Posledním přednášejícím byl nejmladší absolvent, Denis Frýbort. Denis studuje soukromou vysokou školu AMBIS v Praze, konkrétně jde o bezpečnostní management se zaměřením na kybernetickou bezpečnost. Celou přednášku věnoval studiu IT a přesvědčil tím i pár současných studentů, aby si stejný nebo alespoň podobný obor vybrali v budoucnu taktéž. Celé dopoledne se neslo v přátelské atmosféře našich bývalých i současných studentů, kteří toho mají opravdu hodně společného, a tak jsme došli k názoru, že je třeba podobnou akci brzy zopakovat.

Text: Mgr. Zdeněk Novák

Foto: Mgr. Zdeněk Novák