2. ročník a sexta v laboratoři

Naše školní laboratoř nám pořád dělá radost a protože laboratorních aktivit není nikdy dost, druháci a sextáni tam provedli několik známých aktivizujících pokusů pro širokou veřejnost. Znáte pokus známý jako “sloní zubní pasta”? A chromatografii?  Tak pláště na sebe a hurá do “laborky”!

Na začátku listopadu studenti sexty a 2. ročníku společně s paní Ninou Bosákovou zkoumali ve školní laboratoři několik pokusů. První pokus byl založen na ukázce katalýzy (urychlení) chemické reakce. Tento pokus je znám jako sloní zubní pasta, kde sledujeme reakci rozkladu peroxidu vodíku. Za běžných podmínek tato reakce téměř neběží, ale po přidání katalyzátoru (jodid draselný) do směsi s mycím saponátem dojde k bouřlivé reakci za vzniku kyslíku, který vlivem saponátu vytvoří velké množství pěny. Druhý pokus sloužil k demonstraci principu dělící metody, která se jmenuje chromatografie. Pomocí křídy a technického líhu jsme analyzovali složení barev v neznámé směsi čtyř barev. Opět jsme se v laboratoři dozvěděli hravou a praktickou formou něco nového a domů jsme si kromě nových zážitků odnesli i spoustu fotek a videí.

Text: Ing. Nina Bosáková, PhD., Matyáš Maxa (2. ročník)

Foto: Ing. Nina Bosáková, PhD.