Replug me: digitální osvěta

On-line svět, síťová komunikace, hodnoty sociálních sítí, návykovost, netolismus, digitální well-being, off-line pokojík… to jsou příklady pojmů a témat, s kterými v úterý 10. 5. pracovaly třídy tercie, kvarta, kvinta, 1. ročník, kde probíhaly interaktivní workshopy od brněnské organizace REPLUG ME.

Workshopy zaměřené na mediální a digitální výchovu sledovaly několik cílů. Rozhodně nebyly založeny na tom, co většina studentů očekávala, a sice že internet/ sociální sítě/ hraní her je zlo, ale prostřednictvím promyšlených aktivit a metod od lektorů z řad sociologů a školních psychologů byli studenti motivováni k úvaze nad tím, co jim internet dává / co jim bere; jak žít ve světě digitálních technologií vědomě; jak se nenechat pohltit on-line světem (a jak nad jeho vlivem kriticky přemýšlet), či jak najít rovnováhu mezi realitou a časem na sociálních sítích. Dozvěděli se také nepříliš známé principy sociálních sítí a nakonec byli vybídnuti k „Replug me challenge“ (která by měla vést k úlevě od „informačního přetlaku“). Studenti akci zhodnotili jako efektivně využitý čas, tak snad se všechny nabyté dovednosti projeví v jejich on-line i  off-line životech! 🙂

Text: Mgr. Marcela Marešová

Foto: Mgr. Marcela Marešová