Erasmus+ projekt: “Climate change” – meeting Tábor (04/2022)

Čtvrté setkání našeho programu Erasmus+ se konal tentokrát u nás v Táboře a my přivítali jako správní hostitelé „delegace“ z našich projektových škol. Tedy kromě německé skupiny, kteří měli ještě od národních orgánů zakázáno cestovat z hlediska epidemiologických opatření. A jak se u nás hosté měli?

 

CZ: 

V týdnu 21.-25. března dorazily na naše gymnázium v rámci projektu Erasmus+ skupinky studentů z Polska, Bulharska, Rakouska a Slovinska. Návštěvníky čekal pestrý program, jenž byl zčásti organizován i našimi českými studenty a úzce souvisel s letošním tématem Climate change.

Již v pondělí, tedy v den jejich příjezdu, čekalo na studenty uvítání v podobě jejich českých kamarádů, z nichž mnohé znali již z předchozích pobytů. Ti je pak po skupinkách provedli po Táboře a společně s nimi strávili zbytek večera.

Druhý den, úterý, se neslo spíše ve znamení výuky. Dopolední program spočíval v představení prezentací, které si každá národnostní skupinka připravila. Jednalo se především o témata jako je klimatická změna či energetická situace ve své zemi. Odpoledne jsme všichni vyrazili na komentovanou historickou prohlídku města, kterou si pro hosty připravili studenti našeho 4. ročníku.

Následující dny již skončilo objevování krás Tábora a všichni účastníci se vydali nejprve ve středu na výlet na Temelín a Hlubokou a pak ve čtvrtek do hlavního města Prahy.  Je také nutno podotknout, že všechny „povýletní“ večery trávili zahraniční studenty opět se svými českými kamarády. I přes smutek doprovázející páteční loučení si myslím, že se erasmový týden opět vydařil. Studenti si kromě suvenýrů odvezli i mnoho zkušeností, nových známostí a především úžasných zážitků.

 

EN:

The fourth meeting of our Erasmus+ programme took place this time in Tábor. We welcomed a few school delegations from our project. The German group is still barred from travelling by the National Health Authority due to epidemiological Covid 19 measures, so they could not come and join us. How did our guests enjoy their stay in Tábor?

From the 21st to the 25th March, groups of students from Poland, Bulgaria, Austria and Slovenia arrived to our school as part of the Erasmus+ project. A diversified programme was prepared for our visitors. It was partly organized by our students and was closely related to this year’s theme of Climate change. On Monday, the day of their arrival, the international students were welcomed by their Czech friends; many of them have already met up during previous visits. Our students gave them a tour around Tábor and then they spent the rest of the evening together.

On Tuesday (the second day), we joined and learned together with our guest students. The morning programme consisted of presentations prepared by each international group. The presentations were mostly about topics such as Climate Change or energy consumption in their countries. In the afternoon, we all went on a guided historical tour of our city, that was carefully prepared by our 4th year students. During the following days, we finished discovering the beauty of Tábor. On Wednesday, all participants went to Temelín and Hluboká and on Thursday we went to our capital city, Prague.

It is not necessary to say that our international guest students spent all of the “after-trip” evenings with their Czech friends. Despite the sadness accompanying the Friday farewell, I think that this Erasmus week was again a success. Besides the exchange of souvenirs, our guest students took a lot of new and wonderful experiences and new friendships with them.

 

Download here official project paper / Oficiální brožura k meetingu ke stažení (.PDF)