Bohatý program přednášek v únoru a březnu

Únor a březen byl opravdu bohatý na výborné přednášky, které jsme připravili pro žáky. V únoru se povídalo o cestovním ruchu, následně pak o oblasti Blízkého východu. Březnové přednášky byly změřeny na finanční gramotnost žáků. Kdo přednášel a co si žáci odnesli z těchto setkání se dozvíte v článku. Zorganizoval a zapsal Mgr. Zdeněk Novák.

Dne 3. února proběhla pro studenty 3. a 4. ročníku přednáška od 10 hodin – Aktuální problémy cestovního ruchu, kterou vedl vedoucí katedry cestovního ruchu Metropolitní univerzity doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D. a vysokoškolská profesorka PhDr. Nora Dolanská, MBA. Nejprve jsme si vysvětlili základní pojmy cestovního ruchu, které studenti znají z hodin zeměpisu, jako je incoming, outgoing, domácí cestovní ruch, UNESCO atd. a následně jsme se zabývali selektivními a realizačními faktory cestovního ruchu. Důležitá byla také část, kde jsme si uvědomili, jak Covidová situace zahýbala s celým sektorem cestovního ruchu a jak následně dokáže tento obor rychle růst. Druhá přednáška následovala od 11 hodin – Za oponou muslimské společnosti a na starosti ji měl Ing. Břetislav Tureček, což je český novinář, analytik a vysokoškolský učitel na Metropolitní univerzitě a také bývalý zpravodaj Českého rozhlasu, který se specializuje na oblast Blízkého východu, o kterém nám hodně vyprávěl a zároveň nám přiblížil práci novináře v této oblasti.

Ve dnech 4. března a 18. března 2022 probíhaly na TSG přednášky a workshop pro 1. ročník a kvintu. Jednalo se finanční gramotnost žáků. První v pořadí přednášel Ing. Libor Votava, Ph.D. z fakulty managementu Ekonomické fakulty Jindřichův Hradec. Studenti se dozvěděli, jak se nedostat do dluhové pasti, jak investovat, jak spořit, jak nepřicházet o zbytečné výdaje i případně jak se pojistit. Vše bylo zúročeno 14 dní poté na workshopu, který byl v asistenci paní Ing. Karolíny Bedáňové a Hany Benešové ze společnosti Ekoma – finanční poradenství s.r.o. Zde už studenti zcela konkrétně řešili životní situace, do kterých se během let dostanou. Začínalo se v jejich raném věku, studiem vysoké školy, založením rodiny a končilo věkem důchodovým. Studenti si uvědomili, jaký význam hrají peníze v jakémkoli stádiu jejich života.

Text: Mgr. Zdeněk Novák

Foto: Mgr. Zdeněk Novák