Beseda se spisovatelem Petrem Borkovcem (TABOOK)

Dne 2. října 2020 jsme se v rámci literárního festivalu TABOOK měli možnost se studenty 3. ročníku účastnit autorského čtení současného českého básníka (i prozaika), Petra Borkovce.

Akce proběhla v Městské knihovně v Táboře. Autor nejprve četl ukázku povídky z prostředí jižní Itálie, kde vynikl jeho entomologický i etymologický um, což hned záhy vyvolalo diskuzi – studenty zaujala zejména barvitost jazykových prostředků. Následovala společná debata o autorově životě, o jeho cestě k psaní i o výuce literatury. Další čtení bylo odlišné – tematicky i obsahově, protože se jednalo o Borkovcův raný text plný autobiografických prvků. Přestože nás spisovatel ujistil, že nic z toho není pravda, nejednoho z nás to přimělo se nad poměrem fikce a reality zamyslet :-). Během společné reflexe této debaty další hodinu literatury studenti zhodnotili, že pro ně bylo setkání přínosné, především pro představu o současné české poezii / próze.

Text: Mgr. Marcela Marešová + studenti 3. ročníku
Foto: Mgr. Marcela Marešová