Adaptační a seznamovací aktivity v primě

Adaptační a seznamovací aktivity v primě

    Dne 9. září 2020 se třída prima zúčastnila adaptačního kurzu, který byl lektorován pracovníky z organizace PorCeTa, o. p. s. Adaptační kurz se bohužel s ohledem na aktuální situaci nekonal tak, jako v minulých letech, kdy se jednalo o pobyt v areálu na Vysočině, a byl tedy omezen pouze na adaptační aktivity v budově školy. Primě to však nezabránilo v tom si akci užít a stmelit nový kolektiv. Program kromě jiného sestával z aktivit, jako jsou například seznamovací, komunikační, týmové a tzv. icebreaker hry a zapojili se všichni včetně třídní paní učitelky. Myslíme, že se akce vydařila a prima je a bude i dál prima. 🙂

Text: Mgr. Marcela Cihlářová

Foto: Mgr. Klára Mikšíková – Foitová