Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

     Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s.r.o. rozhodla prostřednictvím ředitelky školy podle ustanovení § 165 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 36 školského zákona a § 67 a následujícími zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Celé rozhodnutí naleznete v odkazu:

přijatí žáci 04.05.2020

následně přijatí žáci 26.05.2020