Návštěva školního kroužku NJ na gymnáziu Untergriesbach (Německo), 12/2019

j-k-c
gc-final

   Od října 2019 funguje na našem gymnáziu ve spolupráci s Jazykovým kompetenčním centrem kroužek německého jazyka. Absolvováním lekcí německého jazyka vnímá žák němčinu jako cizí jazyk, kterým hovoří lidé v sousední zemi a chápe jeho využití v reálných komunikačních situacích. Po dvouhodinových lekcích, které se konají pravidelně v úterý v čase 13.20 – 14.50, se žák dokáže jednoduchým způsobem domluvit, umí používat jednoduché fráze, představit sebe a ostatní a zvládá jednoduchý rozhovor. O tom jsme se přesvědčili v prosinci při společné návštěvě naší spřátelené školy v bavorském Untergriesbachu, která byla odměnou za pilnou práci v kroužku. Jazyková výuka v kroužku probíhá interaktivní a hravou formou. Do výuky jsou integrovány moderní a komplexní výukové metody vhodné pro daný věk dítěte s tématy: Pozdravy, představování; Číslovky; Časové údaje – hodiny, dny, měsíce; Moje rodina, Volný čas.

Text a foto: Mgr. Petra Pivokonská