Rok 2019 se studentům TABSG v posledních prosincových dnech rychle krátil a tak se nebylo čemu divit,že 19.12. přišla i zdejší oblíbená tradice-Pořádání vánoční akademie.

Letošní program se nově konal v hotelu Palcát. Tam se již od brzkého rána postupně scházeli studenti všech věkových kategorií a pilně cvičili svá nadcházející vystoupení. S úderem desáté hodiny se dostavili i rodiče, především žáků základní školy, a mohlo se začít. Tvářemi tohoto roku se opět stali studenti 1. ročníku Martin Dvořák a Kristýna Honomichlová. Jako již zkušení moderátoři perfektně provedli návštěvníky všemi vystoupeními.

   Svá čísla si připravila každá třída. Mohli jste zde spatřit divadlo, tanec, zpěv i poučné příběhy s tématem Vánoc. Třetí ročník vám pak osladil život svým sladkým vystoupením. Nesmíme také zapomenout na taneční představení žákyň 5.A pod vedením paní Bubleové, jež dívky doprovodila zpěvem Ave Maria. Akademie se opět velmi vydařila, vystoupení ani za ta léta neztratila svou originalitu! Nakonec následovalo přání veselých Vánoc od paní ředitelky Mgr. Švadlenové a moderátorů, které oficiálně ukončilo pro všechny žáky vyučování roku 2019.

Foto: Radek Havlíček (vividfoto.cz), text: Nela Šafrová, 1. ročník