Adaptační pobyt Březová 06.-09.09.2019

  Ve dnech 6.-9.9.2019 proběhl adaptační pobyt pro třídy prima a 1.ročník v areálu Březová na Vysočině. Už od pátečního poledne čekal na mladší i starší studenty nabitý program. Paintball, airsoft, rafty, lezecké stěny a lanový park proložili zkušení a zábavní instruktoři společenskými hrami, které měly za účel stmelit třídní kolektiv. Studenti museli vždy spolupracovat a společně dospět ke správnému řešení. Pro 1.ročník byla dokonce v neděli přichystána noční stezka odvahy. Celý program měl také za účel umožnit studentům překonávat své strachy a fobie, např. strach z výšek či tmy.
   Jak pro zkušené tak i nové studenty byl pobyt velmi obdařující zkušeností a možností najít si nové přátele. Celkově se čas v Březové i přes nepříznivé počasí velmi vydařil a studenti i učitelé si ho náležitě užili.
Nela Šafrová a Martin Dvořák, 1.ročník