Veletrh vědy je jedna z největších naučných akcí v České republice, kterou každoročně pořádá Akademie věd ČR. Zabývá se všemi obory vědy a nabízí svým návštěvníkům mnoho nových informací z přírodních, technických, humanitních i společenských oborů. Na této akci můžeme vidět v jeden čas na jednom místě to nejzajímavější ze světa vědy. Cílem této akce je nejenom popularizovat vědu, ale také podpořit nábor nových studentů, rozšířit uplatnění absolventů a rozvoj pedagogů.

Já jako stážistka Otevřené Vědy v Ústavu pro jazyk český v oboru Vícejazyčnost v českých školách, jsem tuto akci také navštívila. Pro nás stážisty byly připraveny dvě 90 minutové přednášky. První o kritickém myšlení a druhá o tom Jak odprezentovat výsledky své práce. Mezitím jsme měli čas si projít celý veletrh a dostali jsme stravenky v hodnotě 200kč.

V sálech měli stánky všechny ústavy akademie věd včetně ústavu pro jazyk český a měli připravené různé interaktivní činnosti/hry. Také zde byli přímo pracovníci z ústavů, ochotni odpovědět na jakékoliv otázky.

Text: Dilara Demir

Foto: oficiální foto veletrhvedy.cz/cz/fotogalerie-2019