Voda – objekt a cíl našich výzkumů

Dne 27. 11. 2018 se uskutečnilo závěrečné kolo projektu: „Voda – objekt a cíl našich výzkumů“. Na našem gymnáziu došlo k setkání všech spolupracujících subjektů, tedy zástupců ZŠ Mikuláše z Husi, SZeŠ, ZŠ Orbis Pictus a TSG a ZŠ. Žáci se vzájemně seznámili s úkoly, které v rámci projektu řešili a prezentovali výsledky své práce. Na závěr došlo k vyhodnocení výsledků. Předání ocenění diplomů jednotlivým soutěžícím se zhostila Ing. Jana Lorencová za komisi Zdravého města Tábora. Projekt byl podpořen v rámci vzdělávání v regionálním školství v roce 2018,MSMT-29 230/2017.