Přírodovědné muzeum Semenec (09/2018)

    Ve čtvrtek 20. září navštívily třídy 1.A a 1.ročník nevšední Přírodovědné muzeum v Semenci. Zde přidáváme očité svědectví za třídu 1.A: Děti absolvovaly dva zajímavé výukové programy. V programu „Půda – poklad nejcennější“ se skřítkem Semínkem zkoumaly vlastnosti půdy, zjišťovaly, kdo v ní žije, prováděly zajímavé pokusy a zažily krátké dobrodružství v přírodním labyrintu.

    V programu skřítka Čajánka se společně vydaly do zahrádky, kde všemi smysly prozkoumávaly domácí i cizokrajné bylinky. Poté, co si děti vypily vlastnoručně vyrobený čaj, jsme s lektorkou nahlédli do expozice „Vývoj pravěké přírody“. Zde jsme si prošli zajímavou paleontologickou sbírku a seznámili se s pterodaktylem Pepou. Děti zažily dobrodružství, viděly přírodní sbírky, plnily úkoly, využily nespočet herních i naučných prvků, prováděly různorodé aktivity a na závěr si mohly zakoupit upomínkové předměty i mlsky. Akce se velmi zdařila a všem se líbila.