Žáci čtyř táborských škol sledovali kvalitu vody

    V rámci projektu s názvem „Voda – objekt a cíl našich výzkumů“ ( výzva MŠMT – Podpora vzdělávání v regionálním školství v roce 2018) jsme dne 17. 9. 2018 uskutečnili exkurzi. Cílem exkurze bylo metodické setkání zástupců Nadačního fondu Táborského soukromého gymnázia s týmy ze spolupracujících škol a odběr vzorků k dalšímu zpracování. Konkrétně jsme odebírali vodu z několika míst nádrže Jordán a z přírodního zdroje Eleonora. Přímo při odběru Ing. Jan Komzák z TSG a ZŠ předvedl chemickou analýzu vzorků a ukázal, jakými přístroji je možné toto provádět. Žáci a učitelé spolupracujících škol (SZeŠ, ZŠ Orbis Pictus a ZŠ Mikuláše z Husi) tak mohli vidět chemii v praxi a dále mohli pozorovat a porovnávat jednotlivé vodní zdroje. Následovat bude další analýza vzorků, kterou budou žáci pod vedením svých učitelů zpracovávat ve školách, a vyhodnocení výsledků.