Májový úklid Pintovky 2024

V pátek 10. května se třídy sekunda, 7.A a 8.A vydaly na druhý ročník dopolední úklidové akce “Májový úklid Pintovky”.

Ráno jsme společně zamířili do hotelu Eleonora, který akci pořádal a nejprve jsme absolvovali přednášku o bezpečném chování v lese a správném sbírání odpadků, lektory byli zástupce táborské městské policie a Okresního mysliveckého spolku Tábor. Dozvěděli jsme se, jak reagovat v případě nalezení nebezpečných předmětů, jako jsou injekční stříkačky či jak se chovat v případě setkání se zvířetem. Probrali také, která zvířata mohou v lese potkat, jak se k nim chovat a jak rozpoznat stopy různých druhů.

Po přednášce byli žáci rozděleni do tří skupin a každá skupina byla přidělena k jednomu učiteli nebo instruktorovi. Společně jsme vyrazili do lesa, kdy každá skupina zamířila do jiné oblasti a tam zahájila úklidovou akci. Nakonec všechny skupiny vynesly z lesa přes dvacet plných pytlů odpadků. Kuriózními nálezy byl například celý gumový raft, kusy křesel či jízdních kol, nechyběli ani klasické “evergreeny” jako jsou pneumatiky, plechovky od piva či plastové obaly.

Na závěr bylo pro nás jako poděkování připraveno občerstvení, pekly se buřty, dali jsme si zákusky a odpočinuli od náročné práce. Na úplný závěr jsme dostali drobné dárky od partnerů akce – Muzea čokolády a marcipánu Tábor, Firmy Banner s.r.o., AOPK ČR a PVIS Tábor. 

Foto: Mgr. Adriana Blažková, Mgr. Marek Švadlena, archiv Hotelu Eleonora

Text: Sam Furiš