Výstava Zbyňka Sedleckého “Zrcadlo” s workshopem

Na konci března se studenti tercie vydali do Galerie současného umění a architektury v Domě umění v Českých Budějovicích, kde probíhala výstava nazvaná “Zrcadlo” od Zbyňka Sedleckého.

Tato výstava představovala širokou škálu výtvarných děl, která zrcadlila aktuální společenské trendy a zachycovala dynamiku okolního světa. Studenti měli možnost prozkoumat různorodá umělecká díla a inspiraci čerpat pro vlastní tvorbu. Jedním z hlavních bodů návštěvy byl workshop nazvaný “Spatřené”, který následoval po prohlídce výstavy. Studenti měli příležitost experimentovat s vlastní tvorbou portrétů. Pomocí náčrtu na skleněnou tabulku a zrcátek vytvořili skici svých obličejů, které poté dotvořili malbou. Tato aktivita nejen posilovala jejich výtvarné schopnosti, ale také jim umožnila prohloubit porozumění vztahu mezi obrazem a realitou.

Výsledné portréty jsou vystaveny v prostorách schodiště školy, kde vytvořily působivou závěsnou kompozici. Tím se studenti stali součástí výstavy, která se tak přenesla z galerijních prostor do prostředí jejich každodenního života. Celkově tato zkušenost přinesla studentům nejen možnost poznat moderní umělecké směry a techniky, ale také je motivovala k vlastní tvůrčí činnosti. Návštěvníci galerie i návštěvníci školy jsou srdečně zváni, aby se připojili k této inspirativní výstavě a nechali se unést výtvarnými vizemi mladých umělců. 😊

Foto: Mgr. Pavla Hesová

Text: Mgr. Pavla Hesová