Experimentální měření tepelné kapacity vody

Naše sexta se v rámci fyzikálních laboratoří zaměřila na měření tepelné kapacity vody.

V naší fyzikální laboratoři třída sexta měřila měrnou tepelnou kapacitu vody a propojila tak teoretickou i praktickou část výuky fyziky. Cílem experimentu bylo zjistit, nakolik se bude měřená hodnota měrné tepelné kapacity vody shodovat s údaji, které studenti najdou ve svých tabulkách. Při řešení úlohy museli studenti propojit znalosti z fyziky (kalorimetr, zapojení jednoduchého el. obvodu, měření teploty, napětí, proudu aj.), matematiky (statistické zpracování naměřených dat, výpočty, tvorba grafu aj.) a informatiky (tvorba protokolu, zpracování dat v PC aj.). Nejen samotné měření, ale i diskuze nad výsledky přinesly studentům nové poznatky a zkušenosti.

Foto: Ing. Karel Šnajdr

Text: Mgr. Marek Švadlena