Naši delegáti nás reprezentují v Jihočeském studentském parlamentu

Jihočeský studentský parlament byl ustaven v listopadu 2022 a v současné době má více než osmdesáti členů, a tím se stal jedním z největších v rámci ČR. Hlavním cílem parlamentu je především rozvoj schopností mladých lidí, komunikace s politiky, zastupování žáků a zlepšování školství. Jihočeský studentský parlament je napojený na ostatní studentské parlamenty v rámci České republiky.

Naše škola je součástí Jihočeského studentského parlamentu již druhý rok a delegáti z naší školy nás reprezentují na pravidelných zasedáních. Během listopadu jsme se účastnili dvou zasedání. Na prvním jsme hlavně debatovali s politiky (včetně hejtmana Jihočeského kraje – Martina Kuby) a také jsme diskutovali se středoškolským sněmem Prahy. Chceme totiž rozvíjet spolupráci s dalšími studentskými parlamenty v Česku. Poté jednotlivé výbory řešily své organizační záležitosti.

Druhé zasedání se konalo 27. listopadu a jednání se neslo ve “vážnějším” duchu. Program jsme zahájili debatou ohledně stávky učitelů, která se ten den konala. Následovala debata s panem poslancem Ondřejem Kolářem ohledně dezinformací, což je v současnosti důležité téma. Nejdůležitější ale byly volby do předsednictva a kontrolní komise. Každý kandidát měl svůj proslov a také dostal prostor na otázky. Následně jsme tajnou volbou zvolili ty nejlepší.

V novém roce se 29. ledna konalo další zasedání parlamentu. Na zasedání se řešili interní záležitosti Jihočeského studentského parlamentu (JSP). V rámci tohoto bloku se řešila tvorba cílů JSP a zároveň i řešení záležitostí v různých výborech a jejich fungování v následujícím kvartálu. Tomu předcházela formální část, které se účastnil i poslanec Mgr. Pavel Klíma a náměstek hejtmana Jihočeského kraje Mgr. František Talíř. Obě dvě tyto debaty se nám snažily přiblížit aktuální dění v „českém rybníčku“ a v Evropské unie. Další částí zasedání byla beseda se zastupiteli partnerských studentských parlamentů. Tato beseda nám poskytla mnoho cenných informací ohledně jejich fungování v jiných krajích. Celé zasedání ukončila volba nových místopředsedů.
V rámci aktivit JSP se konala též Simulace Evropského parlamentu, u které jsme byli. Další simulace proběhne už 13. února!!!

Text: Julie Měřínská, Ondřej Macek, Matouš Pořízek

Foto: Jihočeský studentský parlament