Přednáška o ekonomii veřejného zdraví

Pro naše sextány jsme si v rámci programu “Experti do škol” připravili velmi atraktivní přednášku o ekonomii veřejného zdraví.

Jako přednášející se představila Anna Houštecká, Ph.D. a třída sexta s ní během celé dvouhodinové přednášky velmi aktivně a o tématu diskutovala. Během povídání jsme se dozvěděli, co veřejné zdraví, byly nám uvedeny příklady z praxe a výzkumu. O metodách používaných ve výzkumu ekonomie veřejného zdraví jsme povídali následně a přednáška končila zdravotním pojištěním, případně morálním hazardem – kdo vlastně nese riziko za naše zdraví. Na úplný závěr se diskuze stočila k duševnímu zdraví a zastavili jsme se krátce i u pandemie covidu, kterou máme ještě všichni v živé paměti.

Text: Mgr. Zdeněk Novák

Foto: Mgr. Zdeněk Novák